tango

پیام رسان ایرانی ساینا در برابرviber و whatsapp

1393/11/06 0 60 ش.روستایی
امروزه برنامه های پیام رسان مورد استفاده تمامی مشترکان موبایل است اما استفاده از این نرم افزارهای ارتباطی آنطور که به نظر می رسد امن نیست و بهتر است کاربران از جایگزینهای بومی و ایمن استفاده کنند.

اجرایی نشدن فيلترینگ line ، tango و whatsapp

1393/10/27 0 35 ش.روستایی
نظر رئیس‌جمهور این است که شبکه‌هایی که مخاطب انبوه دارد نباید فیلترشوند و دستور فیلتر این سه نرم‌افزار نیز فعلاً‌ اجرا نشده و این نرم‌افزارها در حال کار هستند