tabel

آموزش word 2013 -درج حاشیه و رنگ آمیزی متن و سند در word (درس بیست و دوم)

1394/02/09 0 8231 ش.روستایی
یکی از وظایف بسیار مهمی که بر دوش یک نرم افزار واژه پرداز مانند ورد قرار دارد صفحه ارایی سند می باشد. در این مقوله نیز درج حاشیه برای متن و همچنین درج پس زمینه براب سند از جمله ی عناوین اصلی و بسیار مهم تلقی میشود. پس در ادمه با ساب سان همراه باشید.

آموزش word 2013 -تنظیم و ویرایش جدول در word -بخش سوم(درس بیست و یکم)

1394/02/07 14 85227 ش.روستایی
در این بخش به آموزش سربرگ Layout در بخش Table tools می پردازیم. پس در ادامه با ساب سان همراه باشید.

آموزش word 2013 -تنظیم و ویرایش جدول در word -بخش دوم(درس بیست)

1394/02/05 1 2068 ش.روستایی
در این بخش با خصوصیت سلولهای جدول وتنظیم آنها آشنا خواهید شد.پس در ادامه با ساب سان همراه شوید.

آموزش word 2013 -تنظیم و ویرایش جدول در word (درس نوزدهم)

1394/02/05 0 13474 ش.روستایی
یکی از مهمترین و پرکاربردترین امکانات ورد ترسیم و ویرایش جدول می باشد. جداول موارد بسیار زیادی در بین متون شما خواهند داشت. در ادامه با ساب سان همراه شوید.