string

نحو کار با متد ها و مقادیر اشیاء در جاوا

1394/01/25 0 956 م.مطلبی
در این آموزش شما با نحوه استفاده و تغییر مقادیر یک شی در جاوا با یک تمرین عملی آشنا می شوید و همچنین در ادامه آموزش فراخوانی متد های اشیا در جاوا همراه با یک برنامه عملی را یاد خواهید گرفت .

کار با اشیاء در جاوا

1394/01/24 2 585 م.مطلبی
در این آموزش شما را با مفهوم کلاس و شی (یا همان نمونه) آشنا می کنیم و سپس نحوه ایجاد اشیا با عملگر new را در یک تمرین عملی آموزش خواهید دید و در ادامه با کلاس StringTokenizer آشنا می شوید

آشنایی با عملگر های جاوا

1394/01/23 0 817 م.مطلبی
در این آموزش ابتدا با عملگر انتساب آشنا می شوید و سپس نحوه کار با عملگر های محاسباتی در جاوا را با یک مثال عملی یاد می گیرید و در ادامه عملگر های منطقی و تقدم عملگر ها در جاوا را فرا خواهید گرفت.

متغییر های و انواع داده ها در جاوا

1394/01/22 0 1032 م.مطلبی
در این آموزش ابتدا با تعریف متغییر ها آشنا می شوید و سپس انواع داده ها در جاوا را فرا خواهید گرفت و در ادامه نحوه ی تعریف متغییر در جاوا را یاد می گیرید و در این بین با قوانین نامگذاری آشنا می شوید.