stayls

آموزش word 2013 -قالب بندی پاراگراف-بخش سوم -(درس هجدهم)

1394/02/02 0 958 ش.روستایی
در این بخش به آموزش تنظیم تورفتگی پاراگراف با استفاده از خط کش، مدیریت سبک های نوشتاری، علامت گذاری و شماره گذاری پاراگراف می پردازیم. پس با ساب سان همراه باشید.