phone number flood

چگونه خطای «Phone Number Flood» در تلگرام را حل کنیم؟

1394/12/04 0 399 ش.روستایی
این روزها خطای «Phone Number Flood» در تلگرام دامن گیر برخی از کاربران شده که با یک ترفند می توانید از شر آن خلاص شوید. در ادامه با ساب سان همراه باشید.