paste

آموزش word 2013 -روش های Paste ,Cut ,Copy در word (درس پنجم)

1393/12/29 0 5423 م.مطلبی
در این درس روش های مختلف کپی (copy),برش (cut) و چسباندن (paste) در ورد را آموزش خواهید دید.