movie tools

آموزش روش‌های دریافت زیرنویس فایل‌های ویدئویی در یوتیوب

1393/11/19 5 13732 ش.روستایی
آیا اهل دیدن کلیپ‌‌ها و فیلم‌ها در سایت YouTube می باشید حتما با دکمه CC در زیر کلیپ ها برخورد داشته‌اید که با زدن آنها زیرنویس برای کلیپ فعال می‌شود.