merge

آموزش Excle 2013- قرار دادن متن در بین چند سلول در اکسل

1394/09/16 0 266 ش.روستایی
همانطور که میدانید نمی توانید در برنامه اکسل به صورت پیش فرض یک متن یا کلمه را در وسط چند سلول قرار بدهید . با توجه به اینکه اگر سلول های شما به صورت دستی تغییر اندازه پیدا کرده باشند. راه حل چیست و چگونه باید اینکار انجام شود.شما می توانید با استفاده از ابزارهایی که در برنامه وجود دارد سلول ها را با هم ادغام کرده و متن خودتان را در وسط کادر قرار بدهید. در ادامه با ما همراه باشید.