java message box

نحوه محاسبه تعداد وجوه تاس در پرتاب های زیاد -تمرین عملی جاوا

1394/03/09 0 595 م.مطلبی
در این بخش می خواهیم یک تمرین عملی دیگر را با استفاده از آرایه ها انجام دهیم .در پروژه عملی این درس می خواهیم یک تاس را 5000 مرتبه پرتاب کنیم سپس تعیین کنیم که در این 5000 مرتبه پرتاب سهم مشاهده هر یک از وجوه تاس چقدر بوده است. در ادامه با ما همراه باشید با آموزشی دیگر از ساب سان.

نمایش عناصر آرایه بصورت هیستوگرام در جاوا

1394/03/06 0 146 م.مطلبی
در این بخش می خواهیم با استفاده از یک تمرین عملی دیگر علاوه بر نمایش مقادیر ذخیره شده در هر عنصر از آرایه مقادیر ذخیره شده را نیز به صورت یک هیستوگرام نمایش دهیم. منظور از هیستوگرام نمایش مقدار ذخیره شده در هر عنصر از آرایه به وسیله کاراکتر ستاره می باشد.

خطوط توضیحی وکادرهای محاوره ای در جاوا

1394/01/21 0 321 م.مطلبی
در این درس از آموزش جاوا با نحوه ایجاد خطوط توضیحی و همچنین نحوه ی کار با کادر محاوره ای و طریقه استفاده از کلاس های جاوا ،آشنا خواهید شد .