function

نحو کار با متد ها و مقادیر اشیاء در جاوا

1394/01/25 0 959 م.مطلبی
در این آموزش شما با نحوه استفاده و تغییر مقادیر یک شی در جاوا با یک تمرین عملی آشنا می شوید و همچنین در ادامه آموزش فراخوانی متد های اشیا در جاوا همراه با یک برنامه عملی را یاد خواهید گرفت .