fire tv stick

حضور لینوکس در همه ی عرصه های فناوری 2015

1393/10/26 0 23 ش.روستایی
با اینکه توسعه‌دهندگان لینوکس هنوز هم در پی گسترش دامنه های سیستم‌عامل خود در دنیای دسکتاپ می باشند، اما با نگاهی به گجت‌ها و محصولات ارائه شده در CES 2015 مشاهده می شود که لینوکس در همه جا حضور دارد.