error403

آشنایی با کد خطا های رایج اینترنت

1394/12/17 2 817 ش.روستایی
مدیران وب هنگام بروز رسانی و یا راه اندازی وبسایت خود حتما باError های متفاوتی مواجه شدند که در صورتی که ندانیم با هر کدام از آنها چه کنیم ، سر در درگم خواهیم شد . این پیغام ها البته در هر وب سرور ممکن است مفهموم متفاوتی داشته باشد که راه حل خود را خواهد داشت ، در ادامه با ساب سان همراه باشید.