dimo

تبلت هفت اینچی دیمو D500 با ادعای ارزان‌ترین تبلت

1393/10/30 1 131 ش.روستایی
تبلت هفت اینچی دیمو D500 با ادعای ارزان‌ترین تبلت ایرانی با قیمتی حدود 150 هزار تومان به بازار عرضه شد.