designe

آموزش word 2013 - مدیریت سرصفحه و پاصفحه درword (درس بیست وهشتم)

1394/02/19 2 18337 ش.روستایی
چنانچه شما ورد را برای انجام کارهای ساده به مانند تایپ نامه و بسیاری از چیزهای دیگر تهیه کردید. شاید روزی قصد تایپ یک جزوه و یا کتاب را داشته باشید آنوقت نیاز خواهید داشت که برای هر صفحه سرصفحه و پاصفحه درج کنید.از جمله مزایای سرصفحه و پاصفحه می توان به درج شماره صفحه نام کتاب یا جزوه و یا نام عناوین فصول می باشد. پس در ادامه با ساب سان همراه باشید.

آموزش word 2013 - ستون بندی درword (درس بیست وهفتم)

1394/02/16 0 2613 ش.روستایی
در این بخش با آموزش ستون بندی در ورد آشنا می شوید.پس با ساب سان همراه باشید.

آموزش word 2013 -دستور Braeks -(درس بیست وششم)

1394/02/14 0 369 ش.روستایی
در این بخش با دستور Braeks آشنا می شوید پس در ادامه با ساب سان همراه باشید.

آموزش word 2013 -چیدمان متن در word -تب گذاری(درس بیست و پنجم)

1394/02/14 0 5901 ش.روستایی
در این بخش با مفاهیم سه عمل تب گذاری، ساخت بخش و ستون بندی آشنا خواهید شد. این سه عمل منجر به سه نوع تقسیم بندی موجود در سند می شود که هرکدام کاربد خاصی را دارد. شما در لابه لای کارهای روزمره در ورد حتما با کشکلاتی برخورد خواهید کرد. که مطالب موجود در این بخش ها می تواند کارساز باشد. پس در ادامه با ساب سان همراه باشید.

آموزش word 2013 -درج پس زمینه در word (درس بیست و چهارم)

1394/02/14 0 9544 ش.روستایی
اگر قصد دارید که برای سند خود در ورد یک پس زمینه درج کنید پس در ادامه با ساب سان همراه باشید.

آموزش word 2013 -درج علامت چاپی سفید(Watermark) در word (درس بیست و سوم)

1394/02/14 0 414 ش.روستایی
گاهی اوقات لازم است که متنی را با رنگ خفیف در وسط صفحات سند درج کنیم پس با ساب سان همراه باشید.