alt

نحوه تایپ نمادها با کلید Alt

1394/10/01 0 423 ش.روستایی
بسیاری از علامت هایی هستند که در یک صفحه کلید استاندارد نمی توانید آنها را تایپ کنید، اما همانطور که می دانید با کلید ترکیبی Alt و حروف مورد نظرتان می توانید هزاران نماد را به وجود بیاورید. در ادامه با ساب سان همراه باشید.