گوگل پلاس

شکست گوگل پلاس با ۹ درصد کاربر فعال

1393/11/03 0 39 ش.روستایی
گوگل سرمایه‌گذاری بزرگی بر روی گوگل پلاس کرد. اما آمار ها نشان می‌دهند که این غول دنیای اینترنتی برای چندمین بار در راه‌اندازی یک شبکه‌ی اجتماعی بزرگ با موفقیت خوبی روبرو نشده است.