کابل

کابلی برای سریعتر شارژ کردن گوشی

1393/10/28 0 27 ش.روستایی
کابل موسوم به "سونیک" که می‌تواند گوشی را با سرعت بیشتری نسبت به کابل‌های USB معمولی شارژ کند.