پیام متنی

اضافه شدن توضیح متنی به پیام های صوتی در مسنجر فیس‌بوک

1393/10/27 0 19 ش.روستایی
ارسال پیام‌های صوتی از جمله‌ی قابلیت‌هایی است که این روز‌ها بسیاری از اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های پیام‌رسان از آن بهره می‌برند. اما فیس‌بوک قصد دارد قابلیتی را به این سرویس اضافه کند که بر اساس آن توضیح متنی به شکل خودکار به پیام صوتی اضافه می‌شود.