پرینت دورو در ورد

چاپ دورو (دو طرفه) در word 2013

1394/10/19 1 11546 ش.روستایی
یکی از چیزهایی که در چاپ سند های بزرگ مانند جزوات و کتابها و غیره وجود دارد ، چاپ روی دو طرف کاغذ چاپ می باشد. در این آموزش همراه ما باشید.