پروتکل

Firefox Hello خدمت جدید تصویری فایرفاکس

1393/10/24 0 50 م.مطلبی

آخرین نسخه‌ از فایرفاکس حاوی قابلیت چت تصویری است که دسامبر سال گذشته‌ی میلادی در قالب نسخه‌ی آزمایشی منتشر شده بود.