نرم افزار جاسوسی

مراقب جاسوسی ازطریق تلفن همراه هوشمند خود باشید

1393/10/23 0 263 ش.روستایی
شاید برای شماهم این تصور وجود داشته باشد که جاسوسی و سرقت اطلاعات از تلفن های همراه یا شنود مکالمات تلفنی تنها در فیلم های هالیوودی است،اما اینگونه نیست.