لاین

اجرایی نشدن فيلترینگ line ، tango و whatsapp

1393/10/27 0 34 ش.روستایی
نظر رئیس‌جمهور این است که شبکه‌هایی که مخاطب انبوه دارد نباید فیلترشوند و دستور فیلتر این سه نرم‌افزار نیز فعلاً‌ اجرا نشده و این نرم‌افزارها در حال کار هستند