طریقه نوشتن یک اپلت در جاوا

+1
+43
1394/02/23 0 596 م.مطلبی

در این درس قصد داریم یک applet نوشته و سپس عملکرد آن را در Appletviewer مشاهده نماییم.به همین منظور پروژه ایجاد شده در دروس قبلی را باز کنید و کلاس جدیدی با نام subsun_class_13 به پکیج subsun_package اضافه کنید .و درون آن را بصورت زیر پر نمایید و سپس آن را ذخیره کنید.

package subsun_package;
import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;     // import class Graphics

import javax.swing.JApplet; // import class JApplet

public class subsun_class_13 extends JApplet {
     public void paint( Graphics g )
      {
           super.paint( g );
          
           g.setColor(Color.blue);//تنظیم رنگ به آبی
           g.drawString("subsun.ir", 30, 30);//چاپ رشته در صفحه

           g.setColor(Color.red);//تنظیم رنگ به قرمز
           g.drawLine(15, 15, 100, 15);//ترسیم خط
                         
           g.setColor(Color.green);//تنظیم رنگ به سبز
           g.drawLine(100, 15, 100, 40);//ترسیم خط
          
           g.setColor(Color.PINK);//تنظیم رنگ به قرمز
           g.drawLine(100, 40, 15, 40);//ترسیم خط

           g.setColor(Color.ORANGE);//تنظیم رنگ به نارنجی
           g.drawLine(15, 40, 15, 15);//ترسیم خط


      }
}

همان گونه که مشاهد می نمایید در این دستورات ابتدا کلاس Graphics و Color از بسته java.awt  را با استفاده با دستور import به برنامه اضافه نموده ایم به وسیله کلاس Graphics می توانید دستورات گرافیکی را نظیر رسم خطوط و دیگر اجزاء گرافیکی را در برنامه خود پیاده سازی نماید . در سطر بعد از دستورات کلاس JApplet را از بسته java.swing را به برنامه اضافه نموده ایم.در صورتی که بخواهیم یک اپلت را ایجاد نماییم import کردن این کلاس به درون برنامه الزامی است. در سطر بعد کلاس subsun_class_13 را تعریف کرده ایم همان طور که در درس های قبل عنوان شد هر برنامه جاوا با تعریف یک کلاس آغاز می شود.برای  ایجاد اپلت ها نیز اولین گام ایجاد کلاس می باشد و چون می خواهیم یک اپلت ایجاد نماییم باید از اجزاء کلاس JApplet درون برنامه خود بهره برداری کنیم به همین دلیل کلاس تعریف شده را از کلاس JApplet مشتق کرده ایم.در واقع به کامپایلر گفته ایم که این کلاس از کلاس JApplet ارث برده است . جهت تعیین اینکه کلاسی از کلاس دیگر ارث برده است باید پس از نام کلاس از عبارت extends استفاده کنیم و بعد از آن نام کلاس سطح بالا را وارد کنید . در این مثال به کلاس JApplet کلاس اصلی و یا کلاس والد و به کلاس subsun_class_13 ، کلاس فرزند گفته می شود.

در ادامه دستورات تعریف متد paint را آغاز کرده ایم .این متد شی از کلاس Graphics را به عنوان آرگومان دریافت می کند .با استفاده از این متد عملیات ترسیم صورت می پذیرد. دستور  super.paint نسخه به ارث برده شده متد paint را فراخوانی می کند . در سطر های بعد با دستور  g.setColor رنگ که می خواهیم در ترسیم از آن استفاده کنیم را تنظیم کرده ایم . و همانطور که در این دستورات مشاهده می شود با استفاده از متد g.drawLine که متعلق به کلاس Graphics می باشد خطوطی را در مختصات های تعیین شده ترسیم کرده ایم . این متد دارای چهار آرگومان است با استفاده از دو آرگومان اول مختصات شروع و با استفاده از دو آرگمان بعد مختصات پایان خط تعیین می شود و در نهایت با متد  g.drawString  رشته ای را که به عنوان آرگومان به آن ارسال می شود را ترسیم می کنیم.حال زمان مشاهده عملکرد اپلت می رسد .فایل subsun_class_13 را در Package Explorer ایکلیپس انتخاب کنید و آن را اجرا کنید. نتیجه اجرای اپلت را در زیر مشاهده می کنید.

اجرای اپلت

در صورتی که در این دستورات دقت نمایید . متوجه خواهید شد که در دستوراتی که برای فایل های اپلت استفاده می کنیم از متد main بهره ای نمی بریم . در واقع متد main برای برنامه های  اپلت کاربردی ندارد. اما در دستورات برنامه های کاربری جاوا متد main بخش اصلی برنامه ها می باشد. در واقع در برنامه های کاربری پروسه اجرا از متد main آغاز می شود. اما در اپلت ها استفاده از متد main جایز نیست .

 

دیدگاه ها (0)

ارسال دیدگاه ها

Image CAPTCHA
حروف نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.