شخصیت

تشخیص شخصیت کاربران از تصاویر پروفایل

1393/10/29 0 180 ش.روستایی
متخصصان روانشناسی در دانشگاه یورک دریافته‌اند کاربران شبکه‌ برای پروفایل‌هایشان تصاویری را انتخاب می‌کنند که بتوانند شخصیت خاصی را از خود به نمایش بگذارند.