سخت افزار

IBM z13 پیچیده‌ترین کامپیوترجهان

1393/10/24 0 98 ش.روستایی
شرکت IBM اگر چه از دامنه فعالیت‌های خود در حوزه سخت افزار کاسته، اما هنوز به طور گسترده در زمینه ساخت رایانه‌های mainframe قدرتمند فعال است.