روبات

پیشرفته ترین روبات انسان نما

1393/11/04 0 26 ش.روستایی
به تازگی از روباتی رونمایی شده است که در زمره پیشرفته ترین روباتهای انسان نمای جهان قرار می گیرد. مهمترین ویژگی این روبات عدم نیاز به کابل ایمنی در حین حرکت است. به گزارش خبرگزاری مهر، روبات اطلس (Atlas) توسط محققان آژانس پروژه های تحقیقات پیشرفته دفاعی آمریکا (DARPA) طراحی و ساخته شده است و به عقیده بسیاری از کارشناسان به جهت آنکه بدون نیاز به کابل های دست و پاگیر ایمنی می تواند راه برود در زمره یکی از مدرن ترین فناوری های روباتیک عصر حاضر به شمار می آید.