دوربین‌های پوشیدنی

دوربین‌های پوشیدنی، طرحی در اندیشه Apple

1393/10/24 0 35 ش.روستایی
شرکت اپل اختراعی را در زمینه عرضه دوربین‌های پوشیدنی به ثبت رسانده که دوربین‌های مشابه و از جمله تولیدات شرکت GoPro را به چالش خواهد کشید.