حذف

آموزش اکسل 2013 - حذف داده های تکراری

1394/10/19 0 192 ش.روستایی
گاهی اوقات مقادیر تکراری در اکسل تایپ کرده اید که متوجه وارد کردن مقادیر تکراری نشده اید. برای حذف این داده های تکراری در ادامه با ساب سان همراه باشید

آموزش حذف فایلها بدون ارسال آنها در سطل آشغال

1394/01/23 0 37 ش.روستایی
برای حذف فایلها به طور مستقیم دو روش وجود دارد که به آنها در این بخش می پردازیم.