تغییر نام

نحوه تغییر نام همزمان و سریع چند فایل در ویندوز

1394/07/26 0 28 ش.روستایی
با تغییر نام همزمان و سریع چند فایل در ویندوز شما می توانید به کارهای خود سرعت بیشتری ببخشید.که ما در ادامه این کار را با دو روش به شما دوستان آموزش می دهیم ...