برنامه نویس

زبان برنامه‌نویسی جدید Ur/Web

1393/10/30 0 42 ش.روستایی
محققان دانشگاه MIT موفق به ساخت زبان برنامه‌نویسی جدید شدند و از این اقدام به عنوان گام اساسی در زمینه توسعه‌های مبتنی وب یاد می‌کنند