بازی سازی

برگزاری رویداد جهانی Global Game Jam همزمان در 11 نقطه ایران

1393/11/01 0 16 م.مطلبی
در تاریخ 2 تا 5 بهمن ماه همزمان با سراسر دنیا ، بزرگترین رویداد ساخت بازی در 48 ساعت در دنیا برگزار می شود.