اس ام اس

آیا تعرفه پیامک‌های انبوه همراه‌اول تغییر کرده؟

1393/10/29 0 12 ش.روستایی
بر اساس گزارشی از اداره کل شرکت ارتباطات سیار ایران تعرفه پیامک‌های انبوه همراه‌اول تغییری نداشته و به‌صورت یکسان برای پیامک‌های فارسی 89ريال و انگلیسی 222 ريال محاسبه می‌شود.