ارائه خدمات محتوایی پیامکی با دریافت مجوز از وزارت ارشاد

+1
+48
1393/11/06 0 17 ش.روستایی

دبیرخانه شورایعالی فضای مجازی هرگونه فعالیت برای ارائه خدمات محتوایی پیامکی در کشور را در چهارچوب قوانین و مقررات و مستلزم دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد.

 ارائه کنندگان خدمات ارتباطی باید امکان فعال سازی و یا غیر فعال کردن دریافت پیامک های انبوه را برای کاربران براساس سیاست های شورای عالی فضای مجازی برای ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه های ارتباطی فراهم کنند.

با توجه به توسعه و پیشرفت فناوری ها در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و گسترش استفاده از این ابزار ارتباطی در تمام سطوح جامعه کلیات سیاست های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه های ارتباطی در بیست و یکمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور به تصویب رسید.

بر این اساس مصوب شد تا کارگروهی با مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضویت 9 دستگاه، سازمان و مرکز ملی فضای مجازی برای پایش محتوا در ارایه خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه های ارتباطی تشکیل شده و همچنین مقرر شد تا گزارش عملکرد این کارگروه هر شش ماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ارایه شود.

همچنین با توجه به این سیاست ها ارایه کنندگان خدمات ارتباطی باید امکان فعال سازی و یا غیر فعال کردن دریافت پیامک های انبوه را برای کاربران فراهم کرده و هر گونه فعالیت برای ارایه خدمات محتوایی پیامکی نیز در چهارچوب قوانین و مقررات کشور و با دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امکانپذیر خواهد بود.

خدمات پیامک انبوه خدماتی است که از طریق شبکه های ارتباطی بدون درخواست قبلی کاربران و پرداخت هزینه توسط آنان، دریافت شده و جنبه تبلیغی و یا اطلاع رسانی دارد. همچنین خدمات ارزش افزوده پیامکی خدماتی است که کاربران به درخواست خود آن را انتخاب کرده و باید برای دریافت آن مبلغی را پرداخت کنند.

پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه های ارتباطی پیش از این در چندین جلسه کمیسیون عالی ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشور مورد بررسی قرار گرفته بود.

 

دیدگاه ها (0)

ارسال دیدگاه ها

Image CAPTCHA
حروف نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.