آموزش word 2013 - مدیریت فایلهای باز و معرفی سربرگ view (درس هشتم)

+1
+20
1394/01/22 0 623 ش.روستایی

مدیریت فایلهای باز:

اگر چندین فایل باز داشتید برای سوئیچ بین آنها می توانید از ترکیب کلید های Ctrl+ f6  استفاده کنید. برای انجام این کار همچنین در سربرگ View گزینه New Window  را انتخاب کنید که اجرای این دستور منجر به باز شدن یک پنجره جدید می شود. ویژگی خاصی که این پنجره جدید دارد این است که شامل محتویات پنجره جاری خواهد بود. 

word-2013-new-window.jpg

این کار به این منظور است که شما با امکانات بیشتری بتوانید محتویات درون سند جاری را در قالب دو پنجره کنترل کنید مثل این که در یک پنجره فهرست را مشاهده کنید و در پنجره ی دیگر صفحه 20 از همان سند را. لازم به ذکر است که نام پنجره جدید برابر با نام پنجره جاری به همراه ترتیب شماره های 2 تا n می باشد.

دستور split window  در سربرگ View

 این دستور باعث میشود بتوانید خود پنجره سند جاری را به دوقسمت تقسیم کنید. پس از اجرای این دستور ورد این اجازه را به شما می دهد که سایز پنجره جدید را تعیین کنید امکان انجام این کار در ورد 2013 از طریق کلیک و Drag   و یا کلیک دوگانه بخش فوقانی نوار پیمایش عمودی نیز وجود دارد. کلید های  میانبرر Ctrl+Alt+s نیز  معادل دستور split window عمل می کند. 

SPLIT-IN-WORD-2013

دستور Arrange All  در سربرگ View:

با اجرای این دستور هر تعداد پنجره ی باز موجود در کنار یکدیگر مرتب خواهند شد.

arrange all-word-2013

دستور Synchronous Scrolling در سربرگ View:

اگر این گزینه فعال باشد با حرکت نوار پیمایش در هریک از پنجره های باز پنجرهی دیگر نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

word-2013-synchronous

دستور Resent window position:

این دستور موقعیت پنجره ی جاری را بازیابی می کند.

reset windo-word-2013

 

 

 

 

 

دیدگاه ها (0)

ارسال دیدگاه ها

Image CAPTCHA
حروف نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.