آموزش word 2013 - مدیریت سرصفحه و پاصفحه درword (درس بیست وهشتم)

+1
+60
1394/02/19 2 18188 ش.روستایی

چنانچه شما ورد را برای انجام کارهای ساده به مانند تایپ نامه و بسیاری از چیزهای دیگر تهیه کردید. شاید روزی قصد تایپ یک جزوه و یا کتاب را داشته باشید آنوقت نیاز خواهید داشت که برای هر صفحه سرصفحه و پاصفحه درج کنید.از جمله مزایای سرصفحه و پاصفحه می توان به درج شماره صفحه نام کتاب یا جزوه و یا نام عناوین فصول می باشد.

اغلب در متن های علمی برخی از عناوین در قسمت های پایین و یا بالای صفحه درج و در تمام صفحات تکرار می شوند. این عناوین ارتباط مستقیم با نوع سند دارند. عناوین  مورد بحث گاهی ممکن است عنوان اصلی  یک موضوع، تاریخ، شماره صفحه، زمان جاری و بسیاری از این چیزها باشد.

مدیریت سرصفحه و پاصفحه:

word 2013 header and footer

برای تایپ عنوان مورد نظر در سرصفحه و پاصفحه در ورد 2013 از سربرگ Insert به بخش Header& Footer مراجعه کنید و بسته به اینکه قصد تنظیم سرصفحه یا پاصفحه را داشته باشید می توانید بر روی دکمه Header و یا Footer کلیک کرده و دستور Edit Header و Edit Footer را اجرا کنید.

word 2013 header

نوار ابزار Header& Footer:

بخش Design:

دستورات موجود در این سربرگ برای جا به جایی بین محیط های سرصفحه و پاصفحه کاربرد دارند.

Header :این دکمه منویی تصویری را ظاهر می کند که از درون آن می توانید به چند سرصفحه از پیش ساخته شده دست پیدا کنید.

Footer: این دکمه منویی تصویری را ظاهر می کند که از درون آن می توانید به چندپاصفحه از پیش ساخته شده دست پیدا کنید.

Page Number: با استفاده از منوی تصویری این قسمت می توانید به قالب های گوناگون از طرق شماره گذاری صفحات سند دست پیدا کنید چرا که امکان درج شماره صفحات نیز در سر صفحه و یا پا صفحه وجود دارد. شماره های درج شده به حالت اتوماتیک با اضافه و یا حذف کردن هر صفحه از سند تغییر می کنند.

 word 2013 header and footer

Format Page Number: اجرای این دستور منجر به ظهور کادری تحت عنوان PageFormat Number  می شود. که برای تنظیم قالب بندی شماره صفحات درج شونده درون سرصفحه  و یا پاصفحه به کار می رود.

 word 2013 header and footer

Date & Time: این دستور برای درج تاریخ و همچنین ساعت جاریبه درون محیط سرصفحه و یا پاصفحه بکار می رود. همچنین برای درج تاریخ جاری در سند میتوانید از کلید های Alt+Shift+D و برای درج ساعت جاری سند می توانید از کلید میانبر Alt+Shift+T نیز کمک بگیرید.

 word 2013 header and footer date time

Quick Parts: با کلیک بر روی این دکمه یک منو میانبر باز می شود. که شما را برای درج برخی از آیتم ها به سر صفحه و پاصفحه کمک می کند.

Field: به وسیله این گزینه یک متن به سر صفحه و یا پاصفحه اضافه کنید که این متن قابلیت به روز رسانی را نیز دارد .

Picture: این دکمه نیز کرکره ای را باز می کند که شما را برای درج تصاویر به درون محیط سر صفحه و یا پاصفحه کمک می کند. این کار از دو طریق انجام می شود استفاده از فایلهای سفارشی کاربر توسط دستور Picture و دومی استفاده از دستور Online Picture  می باشد.

بخش Navigation:

word 2013 header and footer navigation

این بخش شامل دستوراتی برای پیمایش سرصفحه ها و پا صفحه ها می باشد.

Go to Header: اگر در حال ویرایش پا صفحه باشید این دستور شما را به محیط سرصفحه منتقل می کند.

Go to Footer:اگر در حال ویرایش سر صفحه باشید این دستور شما را به محیط پاصفحه منتقل می کند.

Previous: این دستور نیز شما را به محیط سرصفحه یا پاصفحه محیط قبلی منتقل می کند. برای جابه جایی بین سرصفحه ها و پا صفحه ها ی قبلب و بعدی از کلیدهای جهت نمای صفحه کلید نیز می توانید کمک بگیرید.

Next: بسته به اینکه شما در محیط سرصفحه و یا پاصفحه باشید این دستور شما را به محیط سرصفحه و یا پاصفحه بعدی منتقل می کند.

lLink to Previous: شاید این سوال برای شما پیش بیایید که اگر یک سند دارای دو بخش باشد آنوقت تکلیف سرصفحه و پاصفحه هر بخش چه می شود. این دستور جواب سوالاتی از این دست را می دهد. چرا که این دستور پیوند میان سرصفحه  و پا صفحه های بخش جاری با بخش قبلی را از بین می برد.

بخش Options:

در این بخش سه دستور برای تنظیمات مربوط به سرصفحه ها و پا صفحه ها  وجود دارد.

Different First Page: اگر این گزینه را فعال کنید سرصفحه و پاصفحه ی اول سند با سرصفحه و پاصفحه ی مابقی صفحات سند متفاوت لحاظ  خواهند شد.

Different Odd & Even Pages: اگر این گزینه را فعال کنید سرصفحه و پاصفحه ی صفحات زوج سند با  سرصفحه و پاصفحه ی فرد صفحات سند متفاوت لحاظ  خواهند شد.

Show Document Text: اگر این گزینه فعال شود در زمانی که درون محیط سرصفحه و پاصفحه قرار دارید مابقی موضوعات درون سند را نیز می توانید ببینید اما اگر این گزینه را غیر فعال کنید فقط موضوعات قرار گرفته درون محیط های سرصفحه و پاصفحه را خواهید دید. چنانچه سند جاری به حدی شلوغ بود که تمرکز شما را در هنگام کار با Header& Footer به هم می زند می توانید این گزینه را غیر فعال کنید.

بخش Position:

گزینه های موجود در این بخش تنظیمات مربوط به محل قرارگیری سرصفحه و پاصفحه را بر عهده دارند.

word 2013 header and footer position

بخش Close :

این بخش دکمه ای تحت عنوان Close Header and Footer را در خود جای داده که کلیک آن منجر به خروج شما از محیط  Header and Footer و ورد به متن اصلی سند

خواهد شد. راه دیگر برای خروج از محیط سرصفحه و پاصفحه کلیک دوگانه در محیط اصلی سند می باشد. برای حذف محتویات درونی سرصفحه ها و پاصفحه ها کافیست که برای یکبار به محیط یکی از سرصفحه ها وارد شوید و پس از فشردن کلیدهای میانبر ctrl+A  کلید Delete  از صفحه کلید را فشار دهید همین کار را برای یک پاصفحه نیز انجام دهید  با این عل در واقع شما محتویات درونی آنها را حذف کرده اید بدیهی است که سرصفحه و پاصفحه  عاری از موضوع دیگر معنایی ندارد پس از بین خواهد رفت.

 

 

دیدگاه ها (2)

ارسال دیدگاه ها

Image CAPTCHA
حروف نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.