آموزش word 2013 -قالب بندی پاراگراف -بخش اول-(درس پانزدهم)

+1
+58
1394/01/30 3 13257 ش.روستایی

قالب بندی پاراگراف:

دستورات مربوط به قالب بندی پاراگراف در ورد 2013 در سربرگ Home و در بخش Paragraph واقع شده است. 

آموزش قالب بندی پاراگراف در ورد 2013

دستور Bullets:

علامت گذاری پاراگراف ها با استفاده از کرکره ی موجود در این قسمت صورت می گیرد.

word 2013 bullets

دستور Numbering:  

با استفاده از گزینه های موجود در این قسمت می توان پاراگراف ها را شماره گذاری کرد.

word 2013 numberhng paragraph

دستور Multilevel List:

این دستور برای تعیین یک سطر جهت شماره گذاری های بیرون از سطر و همینطور شماره گذاری های سرفصل ها به کار می رود. 

word 2013 multilevel list

دستور Decrease Indent: 

این دستور عملکردی عکس عملکرد increase indent را انجام می دهد. 

/word 2013 decreeas هدیثدف

دستور Increase Indent:

این دستور برای ایجاد یک تو رفتگی در متن بکار می رود. بدین معنا که اگر مکان نما را در ابتدای یک سطر قرار دهید با هر بار اجرای این دستور  فاصله ابتدای سطر تا لبه کاغذ کمی بیشتر می شود.  

word 2013 increase indent

دستورLeft To Right Text Direction:

اجرای این دستور باعث می شود تایپ متن از سمت چپ به راست صورت بگیرد. اجرای این دستور مناسبت چندانی با تغییر زبان متن تایپ شدنی ندارد.

/word 2013left to right Text

دستور   Right To LeftText Direction:

اجرای این دستور باعث می شود تایپ متن از سمت راست به چپ صورت بگیرد.

word 2013 right to left text

دستور Sort:

این دستور باعث می شود پاراگراف های منتخب برحسب الفبا از سمت ابتدایی ترین حرف مرتب شوند. ناگفته پیداست که اگر ابتدایی ترین کاراکتر یک پاراگراف عدد باشد  سپس عمل مرتب سازی  Sorting از عدد صفر شروع می شود. 

با اجرای این دستور کادری همانند شکل زیر باز می شود.

word 2013 sort text

دستور Show Or Hide:

همانطور که می دانید فشردن هر کلید در صفحه کلید باعث تایپ یک کاراکتر می شود اما در این مورد چند استثنا نیز وجود دارد مانند کلید اینتر و space اما اگر خواستید بدانید کجا از کلید اینتر استفاده شده و کجا از کلید  space  کافی است دستور Show or Hide  را اجرا کنید.

/word 2013 show/ hide

دستور Align Left:

این دستور متون منتخب را از سمت چپ صفحه ترازبندی می کند.

WORD 2013 ALIGN LEFT

 دستور Center:

این دستور متون منتخب را نسبت به وسط صفحه ترازبندی می کند.

word 2013 center

دستور Align Right:

این دستور متون منتخب را از سمت راست صفحه ترازبندی می کند.

دستور Justify:

این دستور متون منتخب را به بهترین حالت ممکن ترازبندی می کند.

word 2013 justify

انواع Justify عبارتند از :

Justify: این دستور کاراکترهای متن منتخب را آنقدر می کشد تا از سمت راست و چپ صفحه به یک فاصله قرار بگیرد. و یک تراز بندی عادی و معمولی ایجاد می کند.

 Justify Low: در این حالت عمل کشیدن کاراکترها تا حدی کم صورت می گیرد. 

Justify Medium: در این حالت کاراکترها به میزان متوسط کشیده می شوند.

Justify High:  در این حالت کاراکترها تا حد زیادی کشیده خواهند شد.

دستور Line Spacing:

این دستور به واسطه ی منوی میانبری که ظاهر می کند امکان تنظیم فاصله بین خطوط تایپ شده را فراهم می کند. 

word 2013 line spacing

دستور Shading:

این گزینه برای تغییر رنگ پس زمینه پاراگراف منتخب بکار می رود. 

 word 2013 shading

دستورBorders:

این دستور منجر به ظهور یک منوی تصویری می شود که گزینه های درون آن برای درج کادر در اطراف متن جاری بکار می رود.

توضیح هریک از گزینه ها بدین شرح می باشد:

1- زیر متن خط ترسیم میکند.

2-روی متن خط ترسیم میکند.

3- در بخش چپ متن خط ترسیم میکند.

4-در بخش زاست متن خط ترسیم میکند.

5- کادر حول متن را از بین می برد.

6-کلیه ی خطوط یک جدول را به نمایش می گذارد.

7- تمامی خطوط دورتادور خانه های جدول را مرئی و مخفی میکند.

8-خطوط درونی جدول را مرئی و مخفی میکند.

9-خطوط افقی خانه های میانی منتخب یک جدول را مرئی و مخفی میکند.

10-خطوط عمودی خانه های میانی منتخب یک جدول را مرئی و مخفی میکند.

11-تزسیم خطوط اوریب از بالا به پایین درون خانه های جدول. 

12- ترسیم خط اوریب درون یک سلول جدول.

13- از جایی که مکان نما درون آن قرار دارد پاراگراف را شکسته و یک خط رسم میکند.

14-تزسیم جدول 

15- مشخصات خوط جدول

16-اجرای این گزینه منجر به ظهور کادر Borders and Shaiding خواهد شد. توصیه می شود برای اجرای این دستور متن مورد نظر را خود را انتخاب کنید.

 

 

 

دیدگاه ها (3)

ارسال دیدگاه ها

Image CAPTCHA
حروف نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.