آموزش word 2013 -درج حاشیه و رنگ آمیزی متن و سند در word (درس بیست و دوم)

+1
+39
1394/02/09 0 9036 ش.روستایی

یکی از وظایف بسیار مهمی که بر دوش یک نرم افزار واژه پرداز مانند ورد قرار دارد صفحه ارایی سند می باشد. در این مقوله نیز درج حاشیه برای متن و همچنین درج پس زمینه براب سند از جمله ی عناوین اصلی و بسیار مهم تلقی میشود.

Borders and Shading:

این دستور برای تنظیم حاشیه ی سلولهای جداول و همچنین درج کادر و یا رنگ پس زمینه برای صفحات سند بکار می رود.

محل قرار گیری این دستور در ورد 2013 درون سربرگ Design و در بخش  Page Background می باشد. با اجرای این دستور کادری تحت عنوان همین نام در صفحه نمایان می شود .

word 2013 borders and shading

این کادر دارای سه سربرگ می باشد که در ادامه به توضیح هر یک از آنها می پردازیم.

سربرگ Borders:

این سربرگ برای درج و  تنظیم خطوط حاشیه ای متون و یا جدول جاری بکار می رود.

word 2013 borders and shading

 

Setting: در صورت استفاده از گزینه های این بخش دو حالت قابل پیش بینی می باشد:

1- مکان نما درون یکی از سلولهای جدول قرار داشته باشد که در این صورت شما به تنظیم خطوط حاشیه ی سلول خواهید پرداخت.

2- مکان نما درون هیچ جدولی نباشد بلکه به صورت آزادانه در محیط ورد قرار داشته باشد. که در این صورت شما به تنظیم یک کادر برای متون تایپ شدنی خواهید پرداخت.

None: با کلیک بر روی این دکمه هیچ حاشیه و یا خطی بر روی متن یا جدول در نظر گرفته نخواهد شد.

Box: با کلیک بر روی این دکمه فقط یک کادر در اطراف متن و یا محتویات جدول درج شده و خطوط میانی فاقد رنگ خواهند شد.

اگر قبل از دستور Borders and Shading مکان نمای شما بر روی جدول قرار داشت در این صورت دو گزینه ALL و Gird را خواهید دید.

ALL: کلیه ی خطوط جدول را با شرایط یکسان در نظر می گیرد.

Gird : خطوط اطراف جدول با شرایطی که شما تعریف می کنید ترسیم شده و مابقی خطوط میانی به حالت عادی درج خواهند شد.

Custom: اگر از ترکیب تنظیمات متفاوتی استفاده کرده باشید در واقع به صورت نامحسوس  حالت سفارشی Custom  را مورد استفاده قرار داده اید.

Shadow: این گزینه زمانی فعال می شود که متنی ساده را انتخاب کرده باشید در این صورت کادری سایه دار در اطراف آن درج خواهد شد.

3-D: در صورتی که متن درون یکی از سلولهای جدول را انتخاب کرده باشید گزینه ی 3-D حاشیه ی حول آن را به صورت سه بعدی نمایش می دهد.

Style:  در این بخش می توانید از سبک های متنوع خطوط استفاده کنید.

Color: با استفاده از منوی کرکره ای موجود در این قسمت می توانید رنگ دلخواهی را برای خطوط حاشیه ای در نظر بگیرید.

Width: در این بخش می توانید از پهنای متفاوت برای خطوط حاشیه استفاده کنید.

Preview: ضمن اینکه در این بخش پیش نمایشی از تنظیمات انجام شده نشان داده می شود. همچنین شما با استفاده از دکمه های موجود در این قسمت می توانید خطوط حاشیه ای را مرئی و یا مخفی کنید.

Apply To: شما با استفاده از کرکره ی موجود در این قسمت می توانید تنظیم کنید که کارهای انجام شده در کادر جاری به چه موضوعاتی اعمال شوند.

Paragraph : تنظیمات انجام شده به پاراگراف موجود در جدول اعمال شود.

Cell : تنظیمات انجام شده به سلول یا سلولهای جاری اعمال شود.

Table : تنظیمات انجام شده به کل جدول جاری اعمال شود.

Option: با استفاده از این دکمه می توانید کادری را ظاهر کنید که در آن فواصل خطوط حاشیه تا لبه های متن تنظیم می شود.

سربرگ Page Borders:

word 2013 borders and shading

گزینه های درون این سربرگ برای تنظیم کادر حول صفحات سند کاربرد دارند. همانطور که مشاهده می کنید اکثر گزینه ها و دکمه های موجود در این سربرگ مشابه گزینه های سربرگ Borders می باشد. توضیح مابقی این گزینه ها بدین شرح می باشد:

Art: کرکره ی موجود در این قسمت برای درج خطوط حاشیه ای اطراف صفحات سند اشکال متنوعی را ارئه می دهد.

word 2013 borders and shading art

Apply To:شما با استفاده از کرکره ی موجود در این قسمت می توانید مشخص کنید که تنظیمات صورت گرفته در کادر جاری به کجای سند اعمال می شوند.

word 2013 borders and shading

 

Whole document: با انتخاب این گزینه تنظیمات صورت گرفته را به کل صفحات سند اعمال می کند.

This section: با انتخاب این گزینه تنظیمات را به بخش جاری اعمال می کند.

This section-first page only: با انتخاب این گزینه تنظیمات صورت گرفته را فقط به صفحه  اول از بخش جاری سند اعمال می کند.

This section-all axcept first page : با انتخاب این گزینه تنظیمات صورت گرفته را به کل بخش جاری به غیر از صفحه اول سند اعمال می کند.

Option: این دکمه نیز کادری را ظاهر می کند که تعیین کننده ی فاصله حاشیه تا لبه کاغذ و یا لبه متن می باشد.

/word 2013 borders and shading

 

سربرگ Shading:

 word 2013 borders and shading

گزینه های موجود در این سربرگ وظیفه ی پس زمینه متن را به عهده دارند.

Fill: با استفاده از منو تصویری این قسمت می توانید رنگی را برای پس زمینه متن در نظر بگیرید.

Patterns: گزینه های این بخش برای تنظیم رنگی به کار می روند که با رنگ اصلی ترکیب شده و رنگ جدید می سازد.

Style: درصد ترکیب رنگ Fill و Colorدر این قسمت تنظیم می شود.

Color: نوع رنگی که باید با رنگ Fill ترکیب شود با استفاده از این کرکره تعیین می شود.

 

 

 

 

 

دیدگاه ها (0)

ارسال دیدگاه ها

Image CAPTCHA
حروف نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.