آموزش word 2013 -آشنایی بادستور Drop Cap (درس هفدهم)

+1
+54
1394/02/02 0 424 ش.روستایی

Drop Cap در سربرگ Insert  در بخش Text قرار گرفته است.

word 2013 insert drop cap

 

چنانچه خواسته باشید امکانات بیشتری را از این دستور مورد استفاده قرار دهید در همان منو  دستور Drop Cap Option را اجرا کنید. 
 
word 2013 drop cap option
 
با اجرای این دستور با کادری تحت عنوان  Drop Cap برخورد خواهید کرد که توضیح هریک از گزینه های آن بدین شرح می باشد:
 
word 2013 drop cap option
 
Position : تنظیمات چگونگی درج کلمه های ابتدایی پاراگراف های لاتین با استفاده از گزینه های موجود در این قسمت صورت می گیرد.
None : این گزینه قابلیت Drop Cap  را ازبین می برد. 
Deropped: با استفاده از این گزینه کاراکتر ابتدایی پاراگراف ضمن بزرگ شدن در بین متن جای گذاری خواهد شد .
In mergin: این گزینه سایز کاراکتر ابتدایی پاراگراف را بزرگ کرده و آن را در کنار پاراگراف قرار می دهد.
Option: تنظیمات Drop Cap با استفاده از گزینه های موجود در این بخش صورت می گیرد .
Font : تنظیم نوع قلم کلمه ی ابتدایی پاراگراف .
Lines to drop :پوشش تنظیم یک کلمه مورد بحث به اندازه چند سطر از پاراگراف.
Distance from text : این دستور فاصله کلمه مورد بحث تا ابتدای پاراگراف را تنظیم می کند.
اگر در Drop Cap نوع Deropped استفاده کرده باشید گزینه Distance from text کاراکتر ابتدایی پاراگراف  را ثابت نگه داشته و خطوط بعدی را فاصله می دهد.
چنانچه Drop Cap تنظیمی شما از نوع In mergin باشد آن وقت گزینه Distance from text کل خطوط پاراگراف را ثابت نگه داشته و کاراکتر ابتدایی پاراگراف  را فاصله می دهد.
برای هر سه Drop Cap کافیست بر روی کادر حول آن کلیک کرده و کلید delete  را در صفحه کلید فشار دهید 
اگر بر روی کادر حول Drop Cap کلیک دوگانه انجام دهید کادری تحت عنوان frame  ظاهر خواهد شد .
 
word 2013 drop cap frame
 

دیدگاه ها (0)

ارسال دیدگاه ها

Image CAPTCHA
حروف نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.