آموزش Excle 2013- آموزش فرمول جمع در اکسل

+1
+42
1394/09/28 0 126 ش.روستایی

آموزش فرمول جمع :

صفحه گسترده زیر را مشاهده نمایید:

آموزش فرمول جمع در اکسل

می خواهیم در سلول B9 مجموع اعداد روز دوشنبه را بدست آوریم.و همچنین برای سلولهای C9 ،D9 ، E9 ،F9 ، G9وH9.
ابتدا باید سلولهایی که می خواهیم با هم جمع شوند را مشخص کنیم.مثلا برای روز دوشنبه باید سلولهای زیر را با هم جمع کنیم:
B4 + B5 + B6 + B7
سلول B9 جایی است که می خواهیم جواب در آنجا قرار بگیرد.پس داخل سلول B9 کلیک کرده،در نوار فرمول B4 + B5 + B6 + B7 را تایپ کنید.سپس enter را فشار دهید.

اکسل برای نشان دادن جمع اعداد نیاز به علامت "=" دارد.اگر شما این علامت را نگذارید اکسل فکر می کند که یک متن ساده است و محاسباتی روی آن انجام نمی دهد.بنابراین داخل نوار فرمول، فرمول زیر را تایپ کرده، enter را فشار دهید:
= B4 + B5 + B6 + B7
حال شما جواب صحیح را داخل سلولB9 مشاهده می کنید. به همین ترتیب برای کل ستونها می توانید جواب را محاسبه کنید.

آموزش فرمول جمع در اکسل

 

 

دیدگاه ها (0)

ارسال دیدگاه ها

Image CAPTCHA
حروف نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.