آشنایی با حلقه تکرار for در جاوا

+1
+31
1394/02/16 0 147 م.مطلبی

در این درس می خواهیم شما دوستان را با حلقه تکرار for که مورد استفاده زیادی در هنگام برنامه نویسی با جاوا دارد آشنا کنیم .در ادامه با ما همراه باشید با آموزشی دیگر از ساب سان .

آشنایی با حلقه تکرار for در جاوا

از حلقه for در مواقعی استفاده می شود که بخواهیم یک دستور را تا زمانی که یک شرط برقرار است تکرار کنیم . از این حلقه در زمانی استفاده می شود که تعداد حقله به وضوح مشخص باشد. در زیر نحوه استفاده از این حلقه را مشاهده می نمایید.


//for ساختار حلقه
            for (intialization; test; increment) {
                  Statement ;
            }
//for مثالی برای حلقه
            String[] args;
            for (int i = 0; i < args.length; i++) {
                  
            }

همات طور که در این ساختار مشاهده می نمایید. این حلقه از سه بخش اصلی تشکیل شده است که در ادامه آنها را به شما دوستان معرفی می کنیم.
در این  ساختار intialization عبارتی است که متغیر حلقه را مقدار دهی اولیه می نماید . در صورتی که حلقه دارای یک متغیر حلقه باشد در این عبارت این متغیر تعریف شده و سپس مقدار دهی اولیه می شود. به عنوان مثال (int i = 0) متغیر حلقه را که i می باشد از نوع int تعریف کرده و سپس آن را با صفر مقدار دهی می نماید. لازم به توضیح است که متغیری که در این بخش تعریف می شود محلی می باشد . به عبارتی این متغییر محلی همین حقله می باشند و در بیرون از حلقه قابل استفاده نمی باشد و با اتمام عملکرد حلقه آنها نیز از بین می روند.در این بخش با استفاده از کاما (,) می توانیم بیش از یک متغیر حلقه را تعریف و مقدار دهی کنیم.
در این ساختار test عبارتی است که قبل از هر بار اجرای حلقه انجام می شود . این عبارت یک عبارت منطقی است که یک مقدار Boolean را خروجی می دهد. همانند عبارت i < args.length . در این عبارت در صورت که مقدار i از تعداد عناصر آرایه args کمتر باشد، عبارت true ارزیابی شده و حلقه اجرا می شود و در غیر این صورت حلقه خاتمه می یابد.

در این ساختار increment می تواند هر عبارت و یا فراخوانی تابع باشد . از عبارت مورد نظر برای تغییر مقدار متغیر حلقه پس از هر بار اجرای حلقه استفاده می کنیم. در این صورت به وسیله عبارت مذکور حلقه به خاتمه نزدیکتر شده و بالاخره به انتها می رسد .

در بخش Statement می توانیم دستوراتی که می خواهیم در حلقه تکرار شود را تعیین نماییم. لازم به توضیح است که در صورتی که تعداد دستورالعمل هایی که می خواهیم اجرا شوند بیش از یکی باشد باید بخ وسیله یک جفت آکولاد { }  دستورات را بلاک بندی کنیم. در ادامه می خواهیم با استفاده از یک تمرین عملی نحوه استفاده از این حلقه را به شما دوستان نشان دهیم.

به همین منظور پروژه ایجاد شده در دروس قبلی را باز کنید و کلاس جدیدی با نام subsun_class_11 به پکیج subsun_package اضافه کنید .و درون آن را بصورت زیر پر نمایید و سپس آن را ذخیره کنید.


package subsun_package;
import javax.swing.JOptionPane;

public class subsun_class_11 {

     public static void main(String args[]){
          
     String num;
     int k;     

     num=JOptionPane.showInputDialog("Enter your number");

     k=Integer.parseInt(num);

     int sum=0;
     for(int i=1;i<=k;i++){
      sum+=i;

      }

     JOptionPane.showMessageDialog(null,"the sum is "+sum,"results",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);

     System.exit(0);

}

}

 

در این برنامه کاربر عددی را وارد می نماید و حاصل جمع اعداد از یک تا آن عدد در خروجی نمایش داده می شود . همان طور که مشاهده می نمایید عملیات اصلی برنامه که محاسبه حاصل جمع اعداد می باشد درون یک حلقه for انجام می شود . حال زمان مشاهده عملکرد برنامه می رسد .فایل subsun_class_11 را در Package Explorer ایکلیپس انتخاب کنید و آن را اجرا کنید.

نتیجه اجرای برنامه را برای عدد 18 در زیر می توانید مشاهده کنید.

نتیجه اجرای برنامه

 

دیدگاه ها (0)

ارسال دیدگاه ها

Image CAPTCHA
حروف نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.